Aydınlatma Metni ve Gizlilik Bildirimi Sözleşmesi Metni

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Bildirimi Sözleşmesi Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Kapsamında

Aydınlatma Metni

1. Amaç

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hazırlanan bu dokümanın amacı ROIVA TEKNOLOJİ PAZARLAMA VE YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ (ROIVA olarak anılacaktır) yürütülmekte olan https://yemekkarti.net/ internet sitesinde devam eden ticari faaliyetler sırasında çeşitli yöntem ve teknolojilerle elde etmiş olduğu kişisel verilerin; hukuka uygun bir biçimde işlenmesi, korunmasına yönelik idari ve teknik tedbirler hakkında açıklamada bulunmak suretiyle, mevcut müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışan şirket personelimiz, şirket ortakları, şirket yetkilileri ve üçüncü taraflar başta olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında 10. Maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ayrıca kullanıcıların www.yemekkarti.net sitesini ziyaret ettiklerinde, sisteme giriş yaptıklarında ROIVA ve/veya İş Partnerleri ve/veya ROIVA’nın kullandığı teknik aracı platformlar (Zapier, Integromat, Google Sheets, Bing Ads, Yandex Ads, Hotjar, Facebook Ads, Google Ads, Mailchimp, Sendgrid, Instagram, Pinterest, Twitter, Linkedin, Tiktok, Google Optimize, Google Surveys, Survey Monkey, Google Forms, WP Forms) tarafından toplanan, ziyaretçilerine ve müşterilerine daha efektif hizmet sunmak maksadıyla ürün sipariş, teslimat, ödeme, idare, reklam, pazarlama vb. süreçlerde toplanan verilerin işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde ilgili tarafları bilgilendirmektir.

ROIVA olarak, www.yemekkarti.net adresinde daha iyi hizmet sunabilmek maksadıyla toplamış olduğu verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlama yönünde en üst düzey teknik ve idari tedbirleri almıştır. KVKK kapsamında ROIVA‘nın görev ve sorumluluklarının anlatıldığı KVKK Politika dokümanı kvkk-aydınlatma-metni (yemekkarti.net) adresinde yayımlanmıştır.


2. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK uyarınca muhatap Veri Sorumlusu: İCADİYE MAHALLESİ TÜRK HATUN SOKAK ÜSKÜDAR İSTANBUL adresinde bulunan ROIVA TEKNOLOJİ PAZARLAMA VE YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ’dir.


3. İşlemekte Olduğumuz Kişisel Veriler

Hizmetlerimizin devamlılığı için aşağıdaki veri kategorilerinde kişisel veri alınmaktadır.

Görsel ve işitsel veri
Kimlik Verisi
İletişim Verisi
Finansal Veri
Lokasyon Verisi
Müşteri Verisi
Müşteri İşlem Verisi
Özel Nitelikli Kişisel Veri
Pazarlama Verisi
Talep ve Şikâyet Yönetimi Verisi
Risk Yönetimi Verisi
Özlük Verisi
Yan Haklar ve Menfaat Verisi
Fiziksel Mekan Güvenlik Verisi

Tarafınızca Sağlanan Kişisel Veriler: Ad-soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adres, anketler ve yarışmalar kapsamında iletilen fotoğraf, video kayıtları, kurumsal e-posta aracılığı ile ya da çağrı merkezi üzerinden yapılan görüşmeler nedeniyle kayıt edilen ses verileri, sair kanallar üzerinden herhangi bir şekilde, ürün veya hizmetlerimizden yarar sağlamak amacıyla tarafımızla paylaştığınız diğer verileriniz ile diğer her türlü kişisel verilerinizdir.

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan kişisel verilerinizdir.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin, daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş üyelik hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri, aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) gibi kişisel verilerinizdir.


4. Kişisel Verilerin Saklama Süreleri

Kişisel verileriniz, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuata ve zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda ve mevzuatta bir süre öngörülmemişse kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilir. Tutulan veriler, verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Saklama süreleri ile ilgili detaylı bilgilendirme KVKK Politika Dokümanında yer almaktadır.


5. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, kural olarak açık rızanıza istinaden tarafımızca işlenmektedir. Lakin KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamındaki kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın da işlenebilmektedir.

Bu bağlamda yukarıdaki durumların mevcut olması halinde, şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin ifa edilmesi, bu kapsamda gerekli durumlarda tarafınızla iletişime geçilmesi, www.yemekkarti.net web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla alışveriş işleminin yapılabilmesi, ödeme işlemleri, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satış sözleşmesinin kurulması, ürün veya hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması, maliyet azaltılması, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca katıldığınız yarışmalar ve Sosyal Medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz kişisel verilerinizi de bir daha rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile işlenebilmektedir. Ayrıca açık rızanızı verdiğiniz hallerde mevcut programlarımız ve üyeliklerimiz, üyelerine özel avantajlar sunduğundan, program/üyelik avantajlarından yararlanabilmek adına programlara dahil olmanız/üyelik yaptırmanız ile birlikte verileriniz işlenebilmektedir. Bu açık rızaya istinaden internet reklamcılığı, Targeting, Re-targeting, çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması, ayrıca www.yemekkarti.net web sitesi ve mobil uygulamalarını ziyaretiniz esnasında daha önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın takibinin yapılması ve size özel ürünlerin sunulması; satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve müşteri hizmetleri çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, elektronik ticari iletilerin gönderimi (kampanya, bülten, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi); hediye ve promosyon gönderimi; kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenebilmektedir.


6. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut Aydınlatma Metninde yer alan açık rızanızın alındığı durumlarda geçerli olan amaçlarla KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan çeşitli amaçlar gereği sözleşmelerle güvence altına alınmış iş ortaklarımızla çalıştığımız depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, satış, pazarlama, hedefleme (targeting, re-targeting) ve ROIVA’nın faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması amacıyla sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi Veri Sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.


7. Kişisel Verilerin Toplanma ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, ROIVA tarafından www.yemekkarti.net ve mobil uygulama aracılığıyla tarafımıza teslim edilen başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları gibi kanallarla; ilgili internet siteleri ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ROIVA’nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


8. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca İlgili Kişi sıfatıyla ROIVA’ ya başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve mevcudiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi ROIVA İlgili Kişi Başvuru Formunda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde doldurmak suretiyle yine formda belirtilen iletişim yöntemleriyle tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

ROIVA talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde ve taleplerin ROIVA tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler ROIVA tarafından talep edilebilir. Kişisel Verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde, işbu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: ROIVA TEKNOLOJİ PAZARLAMA VE YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi : İCADİYE MAHALLESİ TÜRK HATUN SOKAK ÜSKÜDAR İSTANBUL

Kişisel verileriniz ile ilgili talepleriniz için e-posta: info@roiva.co

Diğer konulardaki destek ve bilgi talepleriniz için e-posta: info@roiva.co